• VÅRDMODULER

Semimobila vårdlokaler – placerade på marken

– från 2 veckor till >10 år per plats

 

Vårdmobilens semimobila enheter är temporära flyttbara moduler som är anpassade, inredda och utrustade för olika typer av diagnostiktekniska undersökningar. Med modulerna går det betydligt enklare och snabbare att komma igång jämfört med konventionellt platsbygge. Med mindre projekteringsarbete och enklare mark- och grundläggningsarbeten blir det billigare och dessutom ett minimum av störande byggnation för intilliggande vårdverksamhet.

Modulerna kan dockas till sjukhus under t ex ombyggnadsperioder eller ge snabb kapacitets-förstärkning av sjukhus och vårdcentraler med begränsat utrymme, men som har akut behov av kompletterande diagnostikteknik. Exempelvis för röntgen, MR, PET, CT, mammografi, ultraljud, m.m.

Modulerna är konstruerade för stor flexibilitet och för att kunna återanvändas flera gånger på olika platser, vilket gynnar såväl sjukvården som ekonomin och miljön. De är i det närmaste helt klara då de ställs på plats för att kopplas ihop med sjukhuset alternativt vårdcentralen. Modulerna är anpassade till sjukhusens krav avseende brandsäkerhet, K-värde, ventilation och ljudisolering. Modulerna är producerade i Sverige, kan isoleras med bly eller koppar då så krävs och är byggda enligt de kvalitetskrav svensk vård har. Vårdmobilens basenheter finns på 55, 110, och 165 kvm + anslutningsmodul som lokalanpassas. Vårdmodulerna kan dessutom hyras på årsbasis.

Diagnostikmodulerna kan hyras eller köpas och erbjuds i samarbete med leverantörer av den diagnostiktekniska utrustningen, vilket förenklar leverans och slutinstallationer.

Välkommen att kontakta oss för mer information eller ladda ner vår presentation.

Kontakta oss

Lena Geeber

Försäljning / Projektledning