• OM VÅRDMOBILEN AB

    Välkommen att besöka vårt nya mobilcenter på Metallvägen 50 i Rosersberg

Om oss

Vårdmobilen AB utvecklar, projekterar och levererar mobila vårdenheter och skapar större tillgänglighet och nya möjligheter att nå ut med den senaste diagnostik- och medicintekniken till områden där kapaciteten behöver förstärkas. Genom att merutnyttja dyrbar medicinsk utrustning, minimera fasta kostnader och optimera kapacitetsutnyttjandet, kan vi möjliggöra patientnära, högkvalitativ vård på ett mycket flexibelt och kostnadseffektivt sätt.

Förutom uthyrning och försäljning av den mobila vårdenheten hjälper vi också till med projektering, transporter, hantering, service och underhåll av den mobila vårdenheten. Tillsammans med leverantörerna av diagnostiktekniken bildar vi ett team som möjliggör kvalitets- och leveranssäkrade patientnära vårdlösningar.

Vårdmobilen AB är ett systerbolag till Expomobil AB med 30 års erfarenhet och kunskap från över 400 mobila projekt. Med 15 års erfarenhet från utvecklingsarbete av mobila vårdlösningar har vi idag en unik kompetens inom detta område.

Välkommen att kontakta oss för mer information eller ladda ner vår presentation.

 

Vår personuppgiftspolicy kan du ladda ner här.

Kontakta oss

Lena Geeber

Försäljning

Conny Kraiman

Trailer Manager

Amelie Hedbäck

Platslogistik

Mette Strand

Ekonomiansvarig