• VÄLKOMMEN TILL VÅRDMOBILEN

    Vi levererar mobila vårdlösningar. Patientnära, flexibelt och kostnadseffektivt.

Användningsområden

Vi har mobila vårdlösningar för ett flertal användningsområden.

Vårdmobiler – fullmobila

Våra Vårdmobiler är fullmobila vårdlokaler på hjul och kan flyttas varje dag.

 Vårdmoduler – semimobila

Våra Vårdmoduler är semimobila vårdlokaler som placeras på marken och flyttas mer sällan.

Våra tjänster

Idé och förslag
Projektledning
Produktion - installation
Platslogistik
Transporter
Service/underhåll

OM OSS

 

Vårdmobilen AB utvecklar, projekterar och levererar mobila vårdenheter och skapar nya förutsättningar att kunna nå ut med den senaste diagnostik- och medicintekniken till områden där kapaciteten behöver förstärkas.  Vårdmobilens mobila vårdlösningar innebär helt nya möjligheter for patientnära vård och diagnostik i glesbygd och avfolkningsområden.

 

Vårdmobilen AB är ett systerbolag till Expomobil AB med 30 års erfarenhet och kunskap från över 400 mobila projekt. Med 15 års erfarenhet från utvecklingsarbete av mobila vårdlösningar har vi idag en unik kompetens inom detta område.

 

Kontakta oss

Lena Geeber

Försäljning / Projektledning

Conny Kraiman

Trailer Manager

Amelie Hedbäck

Platslogistik

Mette Strand

Ekonomiansvarig