• VÅRDMOBILER

Fullmobila vårdlokaler på hjul

– från 1 dag upp till 2 veckor per plats

 

Vårdmobilen, som snabbt och enkelt förflyttas mellan olika platser, är en rullande vårdenhet på 10-70 kvm. De är inredda och klara för att bemannas och utrustas med aktuell medicinteknik och övrig medicinutrustning.

Då en mobil vårdenhet kan ge kvalificerad vård till flera platser samma vecka merutnyttjas dyrbar utrustning och andra fasta kostnader – och patientflödet optimeras. Vårdmobilen är ingen vanlig buss eller lastbil, utan en avancerad mobil vårdlokal på upp till 70 kvm, med mycket god arbets- och patientmiljö. Det innebär en ny möjlighet för bl.a. glesbygdsområden att även framöver kunna erbjuda patientnära och avancerad vård på ett så kostnadseffektivt sätt att den kan säkerställas långsiktigt. Vårdmobilen kan ställas upp på centrala platser, vid sjukhuset, ålderdomshemmet, vid företaget, etc – helt enkelt där patienterna är.

Vårdmobilen kan köpas eller hyras. inkl. transporter, hantering, service och underhåll, samt administration av den mobila delen. Detta för att säkra hela Vårdmobilkonceptet och förenkla för vårdgivaren.

Välkommen att kontakta oss för mer information eller ladda ner vår presentation.

Kontakta oss

Lena Geeber

Försäljning / Projektledning